Datasäkerhetpolicy

1. Registrator

Nokohome.se (Mattokymppi Oy) 0964862-0, Puulaakintie 9, 40320 Jyväskylä, 050 5669644

2. Kontakt för registerärenden

Jani Leppänen, Puulaakintie 9, 40320 Jyväskylä, 044 0411014

3. Namnet på registret

Nokohome.se kundregister

4. Ändamål med hantering av personuppgifter

Syftet med hanteringen är att ta hand om kundrelationer, erbjuda och utveckla tjänster och hantera personuppgifter enligt personuppgiftslag vid köphändelser.

Kontaktuppgifter kan användas exempelvis för att skicka olika digitala meddelanden som hör till servicen, så som olika bekräftelser gällande leverans av en vara eller tjänst.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller basinformation om dess användare samt information om beställda tjänster och varor. Också annan frivilligt uppgiven och laglig information kan sparas till kundregistret.

Tekniska uppgifter gällande användning av www-sida kan sparas till servers logg, så som IP-address, använda länkar, www-källsidor och www-sidor visade i servicen.

6. Registrets informationskällor

Information kan samlas från fäljande källor:

  • – Information som den registrerade har uppgivit vid beställning av en vara eller tjänst
  • – Information som den registrerade har uppgivit vid registrering
  • – Information som har samlat från den registrerade vid skötsel av kundrelation
  • – Information som har samlat vid enkäter eller tävlingar
  • – Tekniska uppgifter från den registrerades www-bläddrande

7. Förvaringstid för information

Registerförare förvarar personinformation tills kundrelationen kan ses ha slutat. Slutet på kundrelationen kan definieras på grund av den sista kontakten eller om den registrerade meddelar att hen vill att deras information ska raderas i fall det är möjligt enligt Swenska lagar. Information förvararas inte önödvändigt och de raderas från registret efter ett halvt år.

8. Cookies

Webbplatsen har cookies. Cookies används för funktionalitet i servicen samt för att förbättra användarerfarenhet och för att mäta användningen av servicen. En del av cookies som används är nödvändiga för verksamhet av servicen och webbplatsen, utan dem kan servicen fungera felaktigt eller det kan möjligtvis inte användas alls.

Dessa cookies används exempelvis för att försäkra att en användare har loggat in. En del av service kan användas endast som inloggad. På webbplatsen används även cookies av analytiktjänstleverantörer som kan användas till exempel för statistikföring eller för att följa funktionalitet i marknadsföringskampanjer. Servicen använder bl.a. Google Anaytics, och information om Cookies samlas till en Google-server. Dessa servrar kan befinna sig också utanför EU. Du hittar nörmare information om Googles sekretesspolicy hittar du här https://support.google.com/analytics/answer/6004245

I webbläsarinställningarna kan du ändra hur din webbläsare accepterar cookies, inaktiverar användningen av cookies och rensar de cookies som används. För instruktioner, se varje webbläsares hjälpmeny.

9. Överlåtelse av uppgifter

Registerförare överlåter inte personinformation i annat fall än följande:

  • – Kontaktuppgifter av den registrerade och information av de beställda produkterna eller tjänsterna visas till företaget som fungerar som serviceproducent eller leverantör gällande en beställning, förfrågan eller annan funktion som servicen förmedlar som den registrerade har gjort.
  • Personinformation kan överlåtas till underleverantörer i den mån de deltar i förverkligandet av andamål beskrivna i denna registerpolicy för att leverera produkter eller tjänster till den registrerade eller ett kundföretag av registerföraren. Registerförare kan använda underleverantörer eller tjänstleverantörer för teknisk underhåll av service eller till exempel för att genomföra kampanjer eller för annan verksamhet beskriven i denna datasäkerhetpolicy. Registerförare förpliktar sina underleverantörer och tredje parter till att hemlighålla information om den registrerade och ta hand om tillräcklig datasäkerhet.
  • Överlåtelsen p.g.a. trängande lagstiftning. Dina personuppgifter kan överlåtas p.g.a. ett kvar som baserar sig på lag.

I fall registerförare säljer sin affärsverksamhet eller en del av den kan samhörande personinformation om affärsverksamhet överföras till den nya ägaren.

Överföring av information till länder utanför EU eller ETA

Enligt reglerna information överförs eller överläts inte till länder utanför EU.

11. Principer på skyddandet av registret

Information som har sparats digitalt förvaras i system som har skyddats med lösenord och andra lämpliga skyddmekanismer. Servrarna befinner sig i Finland och är skyddade med brandvägg.

Endast individualiserade registerförare och arbetstagare i företag som arbetar på uppdrag av registerförare har tillgång till information i registret med behörighet från registerföraren.

Den registrerade kan använda en skyddad uppkopping mellan terminal och server. Varsin användare får rätt till underhåll och/eller bläddrande endast till information som är nödvändigt för dess uppgiftsbeskrivning.

Informationssystem är skyddat och endast namngivna användare får tillgång till systemet med användarnamn och lösenord. En del av den registrerades information, så som lösenord, är skyddat med lämpliga metoder.

12. Radering av information

Information kan raderas i fall den registrerade krävar så eller i fall kundrelationen tar slut.

13. Rätt till revision, korrigering och förbud

Den registrerade han enligt personinformationslagen rätt till att revidera vilka uppgifter om hen har sparats i registret. Onödvändiga, bristfälliga, föråldrade eller felaktiga uppgifter kan korrigeras eller raderas efter den registrerades begäran.

Den registrerade har också enligt dataskyddsförordningar i EU rätt till att begränsa eller motsätta sig hantering av sin information. Den registrerade har rätt till att ta tillbaka samtycket hen har tidigare givit gällande hantering av information eller anföra besvär till tillsynsmyndigheter gällande omständigheterna i informationshantering.

Den registrerade har också rätt till att förbjuda användning av hens personinformation för direktmarknadsföringssyften.

Begäran gällande registret bör vara skriftliga och underskrivna av den registrerade. Kontaktuppgifterna där begäran bör levereras skriftligt till finns i denna datasäkerhetspolicy. Indetitetet av den registrerade bör möjligen revideras innan begäran kan hanteras.

14. Ändringar i datasäkerhetspolicy

Registerförare utvecklar sin affärsverksamhet kontinuerligt och därför förbehåller sig rätten till att ändra denna datasäkerhetpolicy genom att meddela om det i servicen för kännedom och/eller genom att uppdatera datasäkerhetspolicyn till webbplatsen till offentilg syn. Ändringar kan också grunda sig på ändringar i lagen.

15. Klarna som leverantör av kassa

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa (check-out). Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enlighet Klarnas egen dataskyddspolicy https://www.klarna.com/international/privacy-policy/ .

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0.00 kr